Registracija Hrvatske .hr domene

TUpravljanje .hr domenama dodijeljeno je CARNet-u, koji je centralni registar .hr domena. Na stranicama CARNet-a možete pročitati Pravilnik za registraciju .hr domena.

Od 1.7.2010 postoje besplatne i naplatne .hr domene. U nastavku pročitajte tko može registrirati besplatnu .hr domenu i kakav može naziv domene besplatne .hr domene, te više informacijama o .hr domenama.

Besplatna .HR domena

Pravne osobe (trgovačka društva, poduzeća, tijela državne uprave, javne ustanove, udruge, stranke)registrirane u HR, mogu registrirati jednu besplatnu .hr domenu.
Naziv domene mora sadržavati registrirano puno ili skraćeno ime pravne osobe. Na primjer: madnet.hr (poduzeće s nazivom MadNET), offero.hr (Offero d.o.o. )
Fizičke osobe sa samostalnom djelatnošću (obrtnici, odvjetnici i bilježnici, liječnici, stomatolozi, samostalni umjetnici) mogu registrirati jednu besplatnu .hr domenu.
Naziv domene mora sadržavati naziv samostalne djelatnosti i ime i prezime ili dio imena i prezimena vlasnika ili naznaku vrste samostalne djelatnosti. Na pr. servis-jakopovic.hr, cipele-leiner.hr
Gradjani ne mogu registrirati besplatnu .hr domenu. Za gradjane RH namijenjena je jedna besplatna domena nastavkom .iz.hr (automatski i .name.hr, te .from.hr). Primjer naziva domene: ime-prezime.iz.hr (ili ime-prezime.from.hr, ime-prezime.name.hr).
Za registraciju besplatne domene kliknite ovdje.

Naplatna .HR domena

Naplatne domene s nastavkom .hr – Pravne osobe (trgovačka društva, poduzeća, tijela državne uprave, javne ustanove, udruge, stranke) s adresom u HR, mogu registrirati najviše devet domena s nastavkom .hr, a udruge, fizičke osobe sa samostalnom djelatnošću (obrtnici, odvjetnici i bilježnici, liječnici, stomatolozi, samostalni umjetnici) i gradjani mogu registrirati samo jednu naplatnu .hr domenu.
Naplatne domene s nastavkom .com.hr i .doo.hr mogu registrirati pravne i fizičke osobe sa adresom u HR na koju mogu primati pisma, bez ograničenja u broju domena.
Naziv naplatne domene svatko bira po svojoj želji, a registracija domene radi se online, bez papirologije. Ukoliko je domena slobodna i u skladu s pravilnikom može biti Vaša u roku par minuta nakon što primimo uplatu (ili dokaz uplate) ili čak i brže, ako plaćate kreditnom karticom (prihvaćamo American, Mastercard i Visa kartice, te PayPal uplate).
NAPOMENA: Naši klijenti putem moj.budionline.hr portala samostalno upravljaju podacima naplatnih .hr domena (kontakt info, DNS zapis, zaključavanje/otključavanje domene) u realnom vremenu. Tu mogučnost ne pružaju svi registrari! A ukoliko domenom ne upravljate sami tada ovisite o nečijoj dobroj volji, da li će htjeti i kad će htjeti ažurirati podatke domene!
Pravilnik za registraciju .hr domena odredjuje CARNet. Pravilnik i uvjete o registraciji besplatne domene možete pročitati ovdje.
Link za narudžbu naplatne domene

Osnovna pravila za registraciju .hr domena

Naziv domene sastoji se od niza od najmanje 3, a najviše 63 znaka koje čine:
– slova engleske abecede, pri čemu nema razlike između velikih i malih slova;
– brojevi 0-9, s time da barem jedan znak u nazivu mora biti slovo;
– znak crtice (minus)(-), pri čemu crtica ne smije biti ni prvi ni posljednji znak u nazivu, niti se smije pojavljivati na dva uzastopna mjesta
Registracija naplatne domene traje par minuta, a besplatne domene 1-3 dana. Za sve sporove oko imena .hr domena nadležan je CarNET.