Politika Prihvatljive Upotrebe

 

Kao pružatelj hosting i pripadajućih Internet usluga, MadNET d.o.o. nudi svojim klijentima (u daljnjem tekstu “Pretplatnicima”), te njihovim klijentima i korisnicima alate preko kojih mogu objavljivati privatne, komercijalne i ne komercijalne informacije.
MadNET d.o.o. poštuje činjenicu da je Internet medij koji omogućuje otvorenu i slobodnu komunikaciju, te širenje informacija.
Međutim, kod slučajeva gdje u sadržaju postoji mogućnost sukoba interesa među stranama, MadNET d.o.o. uzima si za pravo da poduzme određene akcije kojima je cilj spriječiti moguća kršenja autorskih i dr. prava.

U svrhu zaštite navedenih prava, MadNET d.o.o. izradio je ovu Politiku Prihvatljive Upotrebe (PPU) koja objašnjava i dopunjuje određene uvijete pravila za svakog pojedinog pretplatnika s ciljem da služi kao vodič u prava i obveza pretplatnika pri korištenju MadNET d.o.o. usluga. Ovaj teks PPU revidirati će se s vremena na vrijeme. Nakon obavljenih izmjena PPU uvjeta na našoj stranici (www.budionline.hr) pretplatnici koji koriste MadNET d.o.o. usluge automatski prihvaćaju sve nove ili dodatne uvijete koje proizlaze iz tih promjena.

Vrlo važna činjenica je da Internet ne kontrolira ili posjeduje niti jedna strana, tim stavom uvelike se doprinosi transparentnosti i vjerodostojnosti Interneta, ali također stavlja vrlo visoku odgovornost na one koji ga koriste, kako u informacijama koje primaju tako i u informacijama koje šalju drugima.

Kada pretplatnici koriste informacije posredstvom Interneta, moraju imati na umu da MadNET d.o.o. ne može nadzirati, provjeravati, naložiti ili jamčiti točnost i kvalitetu tih informacija. Iz tog razloga, pretplatnik mora sam ostvariti svoj najbolji sud kod oslanjanja na takove informacije koje koristi posredstvom Interneta, te biti svjestan da neki materijali objavljeni na Internetu mogu biti seksualno eksplicitni ili uvredljivi.

Kako MadNET d.o.o. ne može nadzirati ili cenzurirati Internet, neće ni pokušati to činiti. Stoga MadNET d.o.o. ne može prihvatiti ikakvu odgovornost za štete koje pretplatnicima mogu proizaći iz netočnih neprimjerenih, uvredljivih ili nezakonitih radnji i komunikacija posredstvom Interneta.

Kada pretplatnici koriste i prenose informacije putem Interneta moraju znati da MadNET d.o.o ne pregledava, uređuje, cenzurira ili preuzima odgovornost za bilo kakvu informaciju koju stvaraju njegovi pretplatnici. Korisnici koji stavljaju informacije na Internet imaju istu odgovornost za štetu kao i drugi autori kod kršenja autorskih prava, kleveta i drugih štetnih oblika govora. Isto zato, tako stvorene informacije koje se prenose putem MadNET d.o.o. mreže, te takve mogu doći do velikog broja ljudi, uključujući kako pretplatnike tako i nepretplatnike MadNET d.o.o.

Objavljivanje sadržaja na Internetu koje rade Pretplatnici mogu na jednaki način utjecati na druge pretplatnike, te MadNET d.o.o. i naš posao, ugled i poslovanje. Iz tih razloga, pretplatnici i njihovi korisnici koji se upuste u aktivnosti koje krše PPU MadNET d.o.o., te Uvijete korištenja upuštaju se u slijedeće zabranjene aktivnosti:

 

Slanje Spama:

 

Slanje nezatraženih i ili reklamnih sadržaja putem Interneta (također poznat kao spam), štetno je ne samo zbog stvaranja negativnog stava prema tvrtki MadNET d.o.o., nego i zato jer može prouzročiti preopterećenje MadNET d.o.o. mreže i ugroziti uslugu koju MadNET d.o.o. pruža svojim pretplatnicima. Isto tako izrada i/ili održavanje “open SMTP Relay-a” strogo je zabranjeno. U trenutku kada MadNET d.o.o. zaprimi pritužbu, istražit će slučaj i zatvoriti račun s kojega se odašilju SPAM poruke. Osobi koja je odgovorna naplatit će se kazna za kršenje ove politike u iznosu od 2000kn. Nadalje MadNET d.o.o. zadržava pravo na tužbu za ovaj prekršaj, a naknada se procjenjuje metodom izračuna od 30kn po odaslanom emailu.

 

Kršenje prava intelektualnog vlasništva:

 

Kršenje prava intelektualnog vlasništva tiče se uključivanja u bilo koje aktivnosti kojima se krše prava intelektualnog vlasništva drugih osoba, uključujući autorska prava, zaštitnih znakova, znakova usluga, poslovnih tajni, softverskog piratstva i patenata koji su u vlasništvu pojedinaca, korporacija ili drugih subjekata. To se, također, tiče uključivanja u aktivnosti kojima se krši privatnost, publicitet ili druga osobna prava drugih. MadNET d.o.o. je po zakonu obvezan ukloniti ili blokirati pristup sadržaju klijenta, po primitku odgovarajuće obavijesti o kršenju autorskih prava. Isto tako politika tvrtke MadNET d.o.o. je ukidanje ovlasti klijentu koji počine ili ponove kršenja autorskih prava.

 

Bestidan govor ili sadržaj:

 

Korištenje MadNET d.o.o mreže za oglašavanje, prijenos, trgovinu, objavu, prikazivanje ili na drugi način stavljanje na raspolaganje dječje pornografije, bestidnog govora ili materijala je strogo zabranjeno. MadNET d.o.o. je po zakonu obvezan obavijestiti nadležne agencije za provedbu zakona kada ustanovi prisutnosti dječje pornografije na mreži ili da se takvi sadržaji prenose putem mreže.

 

Klevetnički jezik ili vrijeđanje:

 

Korištenje MadNET d.o.o. mreže kao sredstvo za prijenos ili objavu negativnog, klevetničkog, uvredljivog, zlouporabljivog ili prijetećeg jezika je zabranjeno.

 

Krivotvorenje zaglavlja:

 

Krivotvorenje ili pogrešno predstavljanje zaglavlja poruka, bilo u cijelosti ili djelomično, kako bi se sakrio inicijator poruke je zabranjeno.

 

Ilegalni ili neovlašteni pristup drugim računalima ili mrežama:

 

Nezakonito ili neovlašteno pristupanje računalima, računima ili mrežama koje pripadaju drugoj strani, ili pokušaj probijanja sigurnosnih mjera drugog pojedinca sustava (poznato kao “hakiranje”). Također, svaka aktivnost koja se može koristiti kao preteča pokušaju penetracije sustava (tj. skeniranja portova, potajno skeniranje ili druge aktivnosti prikupljanja informacija ) su zabranjene.

 

Distribucija internetskih virusa, crva, trojanskih konja ili drugih destruktivnih aktivnosti:

 

Distribucija informacija vezanih za stvaranje i slanje Internet virusa, crva, trojanskih konja, pinging, flooding, mailbombing ili denial of service napada. Također, su aktivnosti koje ometaju korištenje ili ometaju sposobnost drugih da učinkovito koriste mrežu ili bilo kakvu povezanu mrežu, sustav, uslugu ili opremu.

 

Olakšavanje kršenja ovih PPU

Oglašavanje, prenošenje ili na drugi način činjenje dostupnim bilo kakvog softvera, programa, proizvoda ili usluge koji su osmišljeni za kršenje PPU, što uključuje pružanje sredstava za spam, iniciranje Pinging, flooding, mailbombing, denial of service napada i piratstva softvera je zabranjeno.

 

Kršenje propisa o izvozu:

 

Izvoz šifriranih softwarea preko Interneta ili na drugi način usmjeravanje izvan RH.

 

Usenet Grupe:

 

MadNET, doo zadržava pravo da ne prihvati sadržaje sa newsgrupa kada postoji sspoznaja da sadržaj newsgrupe krši PPU.

 

Ostale ilegalne aktivnosti:

 

Uključivanje u aktivnosti za koje je utvrđeno da su protuzakonite, uključujući, ali ne ograničavajući se samo na, oglašavanje, prijenos ili na drugi način činjenje dostupnima Ponzi sheme, klađenja, punjenja kreditnih kartica prijevarom i piratskih softvera.

 

Ostale zabranjene aktivnosti:

 

Uključivanje u aktivnosti, bilo zakonito ili nezakonito, koje MadNET d.o.o. smatra štetnima za svoje pretplatnike, operacije, ugled ili odnose s klijentima.

Kao što smo spomenuli, odgovornost za izbjegavanje štetnih aktivnosti koje su gore opisane prvenstveno snose pretplatnici. MadNET d.o.o. neće, kao dio uobičajene prakse, pratiti komunikaciju svojih pretplatnika kako bi se osiguralo da ispunjavaju uvijete MadNET d.o.o. politike ili zakona koji se primjenjuju. Međutim, kada MadNET d.o.o. postane svjestan štetnih aktivnosti, može poduzeti bilo kakvu radnju kako bi zaustavio te aktivnosti, uključujući, ali ne ograničavajući se na, uklanjanje informacija, zatvaranja web stranice, instaliranja skrining ili firewall sustava projektiranog za blokiranje uvredljivog prijenosa, uskraćivanje pristupa internetu, ili bilo koju drugu radnju koju MadNET d.o.o. smatra primjerenom.

MadNET d.o.o. je također svjestan kako su mnogi od njegovih pretplatnika i sami pružatelji Internet usluga, te da informacije koje stižu do MadNET d.o.o. infrastrukture od tih pretplatnika mogu potjecati od klijenta pretplatnika ili od neke treće strane. MadNET d.o.o. ne traži svoje pretplatnike koji nude Internet usluge da nadziru ili cenzuriraju prijenose ili web stranice koje izrađuju klijenti njegovih pretplatnika, no MadNET d.o.o. zadržava pravo da izravno poduzme mjere protiv klijenata svojih pretplatnika. Također, MadNET d.o.o. može poduzeti mjere protiv MadNET d.o.o. pretplatnika zbog aktivnosti njegovih klijenata, iako ta radnja može utjecati na druge njegove klijente. Isto tako, MadNET d.o.o. očekuje da će pretplatnici koji nude internet usluge surađivati s MadNET d.o.o. u bilo kakvim korektivnim ili preventivnim aktivnostima koje MadNET d.o.o. smatra potrebnim. Izostanak suradnje u takvim korektivnim ili preventivnim mjera predstavlja kršenje MadNET d.o.o. politike.

MadNET d.o.o. neće namjerno pratiti privatnu elektroničku poštu tj. poruke koje šalju ili primaju njegovi pretplatnici, osim kada je to dužan učiniti po zakonu, državnim ovlastima ili kada je ugrožena javna sigurnost. MadNET d.o.o , međutim, može pratiti svoje usluge elektronski kako bi utvrdio rad svoje infrastrukture kako bi odredio dali funkcionira na zadovoljavajući način. Također, MadNET d.o.o., može otkriti podatke, uključujući, ali ne ograničavajući se na, informacije o pretplatniku, prijenosu koji je napravljen putem naše mreže, ili web stranice, kada je to u skladu sa sudskom nalogom, sudskim pozivom, pozivom, nalogom, statutom, propisom ili državnim zahtjevom. MadNET d.o.o. ne preuzima obvezu obaviještavanja pretplatnika da su predane pretplatnikove informacije i, u nekim slučajevima, kada davanje takve obavijesti može biti zabranjeno zakonom. Konačno, MadNET d.o.o, može otkriti pretplatničke podatke ili informacije prenošene putem svoje mreže kada je to potrebno kako bi se zaštitili MadNET d.o.o. i drugi od štete, ili kada je takvo davanje informacija potrebno za pravilan rad sustava. Međutim, MadNET d.o.o. nikada neće prodati podatke drugim službama ili kompanijama izvan tvrtke.

MadNET d.o.o. očekuje da njegovi pretplatnici koji pružaju usluge interneta drugima djeluju potpuno u skladu sa svim važećim zakonima koje se odnose na privatnost online komunikacije. Kada pretplatnik ne djeluje u skladu s tim zakonima, krši MadNET d.o.o politiku. Konačno,

MadNET d.o.o, želi naglasiti da, prihvaćanjem uvijeta korištenja, pretplatnici garantiraju obeštećenje MadNET d.o.o. za bilo kakvu povredu ugovora o usluzi, zakona ili MadNET d.o.o. politike koja rezultira gubitkom koji, ukoliko MadNET d.o.o. bude tužen zbog aktivnosti pretplatnika, klijenta pretplatnika dakle bilo koje treće strane, pretplatnik će biti odgovoran za podmirivanje štete koja će biti tražena od MadNET d.o.o. uvećana za troškove i odgovarajuću odvjetničku naknadu.

Nadamo se da je PPU pomogla u razjašnjavanju obveza korisnika Interneta, uključujući MadNET d.o.o. i njegovih pretplatnika, kao odgovornih članova Interneta. Žalbe o mogućim kršenjima PPU od strane pretplatnika trebju biti poslane na abuse@budionline.hr