Ručne postavke za Vaš e-mail program

Sigurne SSL/TLS Postavke (preporučujemo)
Username: email@nazivvasedomene.hr
Password: Unesite svoju lozinku.
Incoming Server: mail.mailbox.hr

  • IMAP Port: 993
  • POP3 Port: 995
Outgoing Server: mail.mailbox.hr

  • SMTP Port: 465
IMAP, POP3, i SMTP podrazumijevaju provjeru.
Non-SSL Postavke (Nisu preporučene)
Username: email@nazivvasedomene.hr
Password: Unesite svoju lozinku.
Incoming Server: mail.nazivvasedomene.hr

  • IMAP Port: 143
  • POP3 Port: 110
Outgoing Server: mail.nazvvasedomene.hr

  • SMTP Port: 25 ili 26
IMAP, POP3, i SMTP podrazumijevaju provjeru.

pristup web mailu http://webmail.nazivvasedomene.hr/webmail